Aanvraag bouwtechnische keuring
Te inspecteren object
Opdrachtgever
Extra producten


De taxatieopdracht wordt uitgevoerd in naam van de opdrachtgever.
Alle kosten voortvloeiende uit deze taxatie komen dan ook voor rekening van de opdrachtgever.

 

Specifieke aanvullende afspraken tussen de opdrachtgever en het taxatiebedrijf:

Het taxatiebedrijf en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat de betaling voor de te verrichten werkzaamheden aan Fitrex BV zal geschieden. Fitrex BV zal hiertoe een factuur op naam van opdrachtgever opstellen conform hetgeen in deze opdrachtvoorwaarden is overeengekomen.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com